Welkom bij Welzijn Scheveningen

Welzijn Scheveningen is een brede welzijnsorganisatie die op meerdere maatschappelijke terreinen actief is. Welzijn Scheveningen biedt daar waar nodig ondersteuning aan kwetsbare bewoners met het doel hen volwaardig te laten participeren in de samenleving. Een aanbod van hulp- en dienstverlening wordt hiertoe vanuit het kinder- en jongerenwerk, het algemeen maatschappelijk werk en het ouderenwerk ingezet. Welzijn Scheveningen stimuleert daarnaast bewoners om zich actief in te zetten voor hun buurt/wijk en voor hun medebewoners. Dit gebeurt enerzijds door de uitvoering van het opbouwwerk in de verschillende wijken en anderzijds op de wijk- en dienstencentra, waar samen met vrijwilligers activiteiten voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen worden uitgevoerd. Vanuit het Vrijwilligerspunt Scheveningen worden voorts vrijwilligers geworven en toe geleid naar andere maatschappelijke organisaties in het stadsdeel.

Klik hier voor een overzicht van onze accommodaties.

Actueel

Ondersteunen statushouders in stadsdeel Scheveningen
Onlangs hebben de statushouders hun intrek genomen in hun woning aan de Scheveningseweg. Lees op de site www.vrijwilligerspuntscheveningen.nl hoe u de statushouders kunt ondersteunen.