ER WORDT MOMENTEEL GEBOUWD AAN EEN GEHEEL NIEUWE WEBSITE VOOR WELZIJN SCHEVENINGEN.
DE HUIDIGE WEBSITE IS DAARDOOR TIJDELIJK MINDER UP-TO-DATE.
U KUNT ONS BEREIKEN VIA (070) 416 20 20 EN INFO@WELZIJNSCHEVENINGEN.NL

Welzijn Scheveningen is een brede welzijnsorganisatie die op meerdere maatschappelijke terreinen actief is. Er wordt een aantrekkelijk activiteitenaanbod voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen gerealiseerd in en om de 4 wijk- en dienstencentra in stadsdeel Scheveningen. Daarnaast wordt ondersteuning geboden aan kwetsbare bewoners met het doel hen volwaardig te laten participeren in de samenleving. Een aanbod van hulp- en dienstverlening wordt hiertoe vanuit het jongerenwerk, het algemeen maatschappelijk werk en het ouderenwerk ingezet. Tevens vervult Welzijn Scheveningen een rol in het Centrum voor Jeugd  en Gezin (CJG) Scheveningen. Ook het Vrijwilligerspunt Scheveningen is onderdeel van Welzijn Scheveningen. Bij Welzijn Scheveningen zijn momenteel ca. 45 beroepskrachten en 500 vrijwilligers werkzaam.